اطاقها

هتل آپرتمان ملل دارای

سوئیتهای لوکس  مبله و تجهیز شده 

یک خوابه برای دو نفر

یک خوابه برای سه نفر

یک خوابه برای چهار نفر

یک خوابه برای پنج نفر

و دو خوابه برای شش نفر میباشد